Influenssarokotukset Jämsässä 2019

Influenssarokotteet saapuvat Suomeen tänä syksynä myöhemmin kuin aikaisempina kausina. Jämsän Terveys aloittaa rokottamisen sitä mukaa, kun rokotteita saapuu rokotuspisteisiin. Rokotuspäivät on suunniteltu marras-joulukuulle. Rokotuksilla pystytään vähentämään influenssatartuntojen määrää, vakavan influenssan ilmaantuvuutta sekä sen aiheuttamia jälkitauteja.

Rokotteita annetaan rokotuspäivien lisäksi neuvoloissa sekä terveysasemilla muun varatun käynnin yhteydessä hoitajien vastaanotoilla. Kotihoito rokottaa kotikäynneillä kotihoidon asiakkaat. Koululaisten ja opiskelijoiden rokotukset hoituvat oman koulun tai oppilaitoksen terveydenhoitajan luona. Neuvolaikäisten ja liikuntarajoitteisten rokotukset hoidetaan ajanvarauksella neuvolan terveydenhoitajan luona. Työterveyshuollossa on myös mahdollisuus hankkia rokotus.

Influenssarokotteen saavat maksutta ne, joiden terveydelle influenssa aiheuttaa oleellisen uhan tai joiden terveydelle influenssarokotuksesta on merkittävää hyötyä: • 65 vuotta täyttäneille
• 6 kuukauden – 6 vuoden ikäisille lapsille
• raskaana oleville
• sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluville
• vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiirille
• varusmiespalveluksen aloittaville miehille ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittaville naisille
• sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstölle

Muut kuin edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvat voivat hankkia rokotteen apteekista reseptillä.

Rokotusajat
Rokotteita annetaan ilman ajanvarausta seuraavina aikoina:

Jämsän neuvola, Sairaalantie 11, 2.krs
30.11. lauantai klo 9 – 14
9.12. maanantai klo 9 – 15
13.12. perjantai klo 9 – 13

Jämsänkosken hoitajavastaanotto, Kenraalintie 12
4.12. keskiviikko klo 9 – 15

Koskenpään neuvola, Keuruuntie 5
10.12. tiistai klo 9 – 13

Kuoreveden neuvola, Puistotie 5
3.12. tiistai klo 9 – 15
11.12. keskiviikko klo 9 – 15

Länkipohjan neuvola, Särkänkuja 5
2.12. maanantai klo 9 – 15

 

Henkilötietojen käsittely apteekissa

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen kaikissa EU:n jäsenmaissa. Apteekissa henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuojalainsäädännön ohella apteekkitoimintaa koskevaan lainsäädäntöön.

Apteekissa henkilötietoja tarvitaan reseptiasioinnin yhteydessä. Henkilötietoja käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Apteekin työntekijöillä on yleisen salassapitovelvollisuuden lisäksi asiakkaan lääke- ja terveydentilatietojen osalta lakisääteinen elinikäinen salassapitovelvollisuus.

Mistä apteekki saa tietoja?

Reseptejä toimitettaessa käsitellään asiakkaalta ja kansallisista rekistereistä saatuja tietoja. Oikeus reseptiasiointiin varmistetaan henkilöllisyystodistuksesta, Kela-kortista, potilasohjeesta tai paperisesta reseptistä.

Apteekki hakee asiakkaan suostumuksella tiedot määrätyistä resepteistä sähköisesti Kelan Reseptikeskuksesta. Kelasta apteekki saa tarvittavat lääkekorvaustiedot sekä tiedon mahdollisesta työpaikkakassasta tai toimeentulotukeen kuuluvasta maksusitoumuksesta. Muut maksusitoumukset apteekki kirjaa järjestelmäänsä asiakkaan esittämistä dokumenteista. Mikäli asiakkaalla on voimassa oleva apteekkisopimus, saadaan tästä tieto sopimukseen kirjatulta apteekilta.

Minne apteekki siirtää ja luovuttaa tietoja?

Toimitettujen reseptien tiedot tallentuvat apteekin tietojärjestelmiin, jossa ne säilytetään 13 kuukautta. Tämän jälkeen tiedot arkistoidaan viideksi vuodeksi.

Kelan Reseptikeskukseen tallennetaan reseptien toimitustiedot sekä paperi- ja puhelinreseptien tiedot. Kelalle luovutetaan Kelan tai työpaikkakassan korvaamien lääkeostojen tilitystiedot. Mikäli oston maksajana toimii jokin muu osapuoli (esim. vakuutusyhtiö, toimeentulotuki), laskutustiedot välitetään sopimuksen mukaan.

Reseptejä uudistettaessa apteekki lähettää uudistamispyynnön Kelan Reseptikeskukseen, joka välittää pyynnön automaattisesti asiakkaan ilmoittamaan terveydenhuollon yksikköön.

Ostojen laskutuksessa, koneellisessa annosjakelussa tai apteekkisopimusten tarkistamisessa apteekki voi käyttää alihankkijoita, jotka toimivat tällöin henkilötietojen käsittelijöinä. Henkilötietojen käsittely tapahtuu aina apteekin ohjauksessa.

Terveydenhuollon valvontatilanteissa voidaan pyynnöstä luovuttaa reseptiostosten tietoja valvovalle viranomaiselle.

Lisätietoja

Apteekin henkilökunnalta voi milloin tahansa pyytää tietosuojaselosteen tai lisätietoja henkilötietojen käsittelystä.